HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG

I. DÀNH CHO SINH VIÊN

1. Đăng nhập

Cách 1: Đăng nhập bằng Mã sinh viên


Cách 2: Đăng nhập bằng Email (masinhvien@daihocyhanoi.edu.vn)


2. Khôi phục lại mật khẩu


3. Sử dụng Diễn đàn và xem điểm


5. Tài liệu Hướng dẫn Học trực tuyến: download tài liệu

6. Tài liệu Hướng dẫn học trực tuyến bằng ZOOM: download tài liệu

II. DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

1. Đăng nhập hệ thống


2. Tài liệu Hướng dẫn Dạy học trực tuyến bằng ZOOM: download tài liệu