HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG

I. DÀNH CHO SINH VIÊN

1. Đối với Sinh viên lần đầu đăng nhập hệ thống


Cách 1: Đăng nhập bằng Email (masinhvien@daihocyhanoi.edu.vn)


Cách 2: Đăng nhập bằng Mã sinh viên


2. Tài liệu Hướng dẫn Học trực tuyến: download tài liệu

3. Tài liệu Hướng dẫn học trực tuyến bằng ZOOM: download tài liệu

II. DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

1. Đăng nhập hệ thống


2. Tài liệu Hướng dẫn Dạy học trực tuyến bằng ZOOM: download tài liệu