Để lấy lại mật khẩu, hãy cung cấp kí danh hoặc thư điện của bạn vào bên dưới. Nếu thông tin của bạn được tìm thấy trong CSDL, một thư điện sẽ được gửi đến bạn, cùng với những hướng dẫn về cách khôi phục mật khẩu.
Tìm kiếm bằng tên tài khoản
Tìm kiếm bằng thư điện (@daihocyhanoi.edu.vn hoặc @hmu.edu.vn)