Hệ thống Quản trị Đại học

Trình duyệt của bạn cần phải mở chức năng quản lí cookie
Đăng nhập bằng tài khoản của bạn trên: Google (tencanbo@hmu.edu.vn) hoặc Microsoft (masinhvien@daihocyhanoi.edu.vn)

HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI HỆ THỐNG QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

Để đăng nhập vào Hệ thống Quản trị Đại học, Bạn cần phải sử dụng email hoặc mã số cán bộ / mã sinh viên do Trường Đại học Y Hà Nội cấp để đăng nhập

1. Đối với Cán bộ/Giảng viên: (xem hướng dẫn)

- Cách 1: Bạn nhập Mã số cán bộ vào ô Kí danhMật khẩu vào ô Mật khẩu để đăng nhập.

- Cách 2: Bạn chọn nút "Giảng viên đăng nhập" và sử dụng email: tencanbo@hmu.edu.vn để đăng nhập.

2. Đối với Sinh viên: (xem hướng dẫn)

Cách 1: Bạn nhập Mã Sinh viên vào ô Kí danh và Mật khẩu vào ô Mật khẩu để đăng nhập.

- Cách 2: Bạn bạn chọn nút "Sinh viên đăng nhập" và sử dụng email: masinhvien@daihocyhanoi.edu.vn để đăng nhập.

CHÚ Ý:  Nếu Bạn chưa được cấp email cá nhân, Bạn cần liên hệ với Phòng Công nghệ thông tin để được hỗ trợ.